Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Thứ tư - 03/08/2016 08:57

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn;

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn xử lý. Trường hợp từ chối thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản;

- Bước 3: Trả kết quả.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Địa chỉ: 125 Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Điện thoại: 053.3852353

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ: (Điều 3 Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL)

- Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (Theo mẫu);

- Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính;

- Xác nhận bằng văn bản của UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) về địa điểm cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình có trụ sở hoạt động đặt trên địa bàn;

 - Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan nhà nước quản lý người đứng đầu; danh sách nhân viên tư vấn đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định; danh sách người làm việc tại cơ sở có xác nhận của người đứng đầu và kèm theo bản sao Giấy chứng nhận tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình (Theo mẫu M3a hoặc M3b TT 02/2010/TT-BVHTTDL).

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ (Khoản 6 Điều 3 Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL)

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. (Khoản 1, Điều 4 Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010)

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Các mẫu ban hành kèm theo Thông tư  số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (Mẫu M4b);

- Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (Mẫu M4a).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

(Điều 14 Nghị định  08/2009/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ)

Điều kiện thành lập cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình: (Khoản 1)

- Có nơi làm việc cố định, có nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động của cơ sở;

- Người đứng đầu cơ sở phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc trường hợp đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự của Toà án hoặc quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Có nhân viên tư vấn và người làm việc tại cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn quy định, cụ thể:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt;

+ Có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ nạn nhân;

+ Có chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

+ Người làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình phải được tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Điều kiện thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình: (Khoản 2)

- Các điều kiện quy định tại điều kiện thành lập cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Cơ sở có diện tích tối thiểu là 30m2, có phòng được bố trí là nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình và phải đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, môi trường.

11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

- Nghị định 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

- Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn, tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây