Cấp phép khai quật khẩn cấp

Thứ ba - 02/08/2016 15:53

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn; sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn xử lý; Trường hợp không cấp giấy phép, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

- Bước 3: Trả kết quả

2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Địa chỉ: 125 Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Điện thoại: 053.3852353

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp của tổ chức chủ trì thăm dò, khai quật khảo cổ;

- Sơ đồ tỉ lệ 1:500, thể hiện rõ vị trí, diện tích địa điểm khảo cổ cần khai quật khẩn cấp;

- Văn bản đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ của tổ chức phối hợp khai quật khẩn cấp (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ                       

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Mục b, Khoản 2, Điều 14 Quyết định 86/2008/QĐ/BVHTTDL)

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định 86/2008/QĐ/BVHTTDL)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Trước khi tiến hành khai quật khẩn cấp, tổ chức chủ trì thăm dò, khai quật khảo cổ phải ghi chép mô tả chi tiết, thu thập tài liệu, lập sơ đồ và chụp ảnh hiện trường. (Các bước khai quật tiếp theo thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ ban hành kèm theo Quyết định 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Các tổ chức được thăm dò, khai quật khảo cổ: (Điều 16 Nghị định  98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ)

+ Cơ quan nghiên cứu khảo cổ học của Nhà nước;

+ Trường đại học có bộ môn khảo cổ học;

+ Bảo tàng và Ban Quản lý di tích của Nhà nước có chức năng nghiên cứu khảo cổ;

+ Hội có chức năng nghiên cứu khảo cổ ở trung ương.

- Người chủ trì cuộc thăm dò, khai quật khảo cổ phải có các điều kiện sau đây: (Khoản 1 Điều 40 Luật Di sản văn hóa)

+ Có bằng cử nhân chuyên ngành khảo cổ học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành khác có liên quan đến khảo cổ học;

+ Có ít nhất 5 năm trực tiếp làm công tác khảo cổ;

+ Được tổ chức xin phép thăm dò, khai quật khảo cổ đề nghị bằng văn bản với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Trong trường hợp cần thay đổi người chủ trì thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Di sản văn hoá và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

- Nghị định 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/9/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Nghị định 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Quyết định số 86/2008/QĐ/BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ./.

Nguồn tin: Quyết định số 975/QĐ-CT ngày 4/6/2013

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây