Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát triển

Thứ năm - 09/03/2017 14:08
Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017, bên cạnh khẳng định thành tích giành được, nhiều ý kiến phát biểu băn khoăn về những khó khăn, vướng mắc, hạn chế cần phải tháo gỡ để ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề đề ra cho năm 2017 và những năm tiếp theo.
Khảo sát động Prai (Ảnh: NVM)
Khảo sát động Prai (Ảnh: NVM)
Với chức năng quyền hạn của mình, rất mong Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quan tâm chỉ đạo triển khai các hoạt động, trong đó ưu tiên bố trí kinh phí thuộc nguồn hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch và các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước về trùng tu, tôn tạo di tích nhất là các dự án trọng điểm Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn giai đoạn 2; cơ sở vui chơi giải trí giành cho trẻ em khu vực miền núi, vùng cao, vùng xa, biên giới, hải đảo; cơ sở hạ tầng khu du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt - Cồn Cỏ;  triển khai dự án hàng rào điện tử Mc.Namara; quan tâm hơn nữa lĩnh vực gia đình như: Biên chế cán bộ làm công tác gia đình cấp huyện và cơ sở, hướng dẫn chế độ kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân đăng ký xây dựng đời sống văn hóa”; quan tâm hỗ trợ máy chiếu phim theo tiêu chuẩn và phương tiện chuyên ngành cho các đội chiếu bóng lưu động ở vùng sâu vùng xa… Tạo điều kiện và hỗ trợ cho Quảng Trị tham gia xúc tiến quảng bá du lịch thị trường ngoài nước…
Mong muốn HĐND và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành chức năng tổ chức giám sát thực hiện bố trí kinh phí đầu tư cho sự nghiệp Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch theo lộ trình đã được Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND, Nghị quyết 04/2013/NQ- HĐND của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 2436/KH-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh. Trên lĩnh vực văn hóa, cần quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các địa phương trong việc triển khai kế hoạch bố trí ngân sách bảo tồn, chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (theo tinh  thần Nghị quyết số 17-2013/HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về việc đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử, văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 -2020). Cần có lộ trình, chính sách, chỉ đạo các cấp chính quyền thực hiện việc quy hoạch quỹ đất dành cho đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đến năm 2020 đạt quy chuẩn của Bộ VHTTDL; có chính sách, cơ chế cho các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cá nhân tham gia xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh. Tỉnh quan tâm bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa, bảo vệ di sản tại Bảo tàng tỉnh; quan tâm chỉ đạo, đầu tư thêm các điều kiện cơ sở vật chất, bộ máy cán bộ, diễn viên… để Đoàn Nghệ thuật tổng hợp của tỉnh phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
image003
Bảo tàng tại Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: NVM)
Trên lĩnh vực thể thao, một số công trình thể thao của tỉnh đưa vào sử dụng lâu năm đã xuống cấp nghiêm trọng (Sân vận động, Bể bơi tổng hợp…) rất cần kinh phí  để nâng cấp, sửa chữa; hỗ trợ kinh phí để tu sửa, bổ sung thiết bị nơi ở nội trú cho các vận động viên. Đồng thời tiếp tục quan tâm và có chính sách đầu tư cho sự nghiệp phát triển thể thao thành tích cao, đặc biệt ưu tiên đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất như: đường chạy sân vận động tỉnh, dụng cụ tập luyện và thi đấu các môn thể thao thành tích cao. Quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện  “Đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2016-2030”; “Đề án phát triển thể thao thành tích cao Quảng Trị giai đoạn 2016 -2020”. Xem xét tích hợp Đề án “ Quy định chế độ chính sách thu hút và đãi ngộ đối với HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế” vào Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND, ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh. Xem xét quan tâm bố trí kinh phí cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT phương tiện đưa HLV, VĐV đi thi đấu và phục vụ các hoạt động công tác của đơn vị.
Trên lĩnh vực du lịch, tập trung chỉ đạo và ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác quy hoạch phát triển du lịch; Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; có cơ chế quản lý phát triển du lịch đảo Cồn Cỏ đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt đề án “Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc tăng cường phát triển các loại hình sản phẩm du lịch mới hỗ trợ, thay thế các sản phẩm ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. Định hướng đầu tư phát triển khu vực Tuyền Lâm (Cam Lộ) thành một Khu du lịch sinh thái tổng hợp gắn với rừng, suối nước nóng, thể thao trên sông Hiếu, leo núi Rockpile, văn hóa, tâm linh. Quan tâm chỉ đạo công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, đặc biệt sớm ổn định tổ chức bộ máy (hiện nay một số tỉnh đã thành lập Sở Du lịch, đối với tỉnh ta chưa thành lập vì vậy nên giữ nguyên đơn vị Trung tâm TTXTDL để giúp cho ngành có lực lượng triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch); Quan tâm bố trí nguồn lực đáp ứng công tác xúc tiến, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trên tuyến Hành lang  kinh tế Đông - Tây. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phát triển các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, các dự án tôn tạo di tích, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, thu hút kêu gọi đầu tư.
image005
Khảo sát xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch Cửa Việt (Ảnh: NTMP)
Bản thân ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nỗ lực cao hơn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục hạn chế đang cản trở, làm suy yếu sức mạnh của ngành. Quan tâm nghiên cứu, đề xuất hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa thể thao cấp tỉnh, cấp huyện. Có giải pháp khẩn trương xây dựng hệ thống các thiết chế văn hóa cấp xã, thôn, bản, khu phố  được xây dựng trước đây nay đã xuống cấp hoặc chưa đạt các tiêu chí theo quy định. Chủ động trong công tác khai thác, quản lý, bảo trì các công trình văn hóa, thể thao, các di tích có hiệu quả hơn. Sớm xây dựng đề án báo cáo UBND tỉnh có giải pháp nâng cấp sửa chữa một số công trình văn hóa, thể thao di tích bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý tình trạng Đoàn Nghệ thuật tỉnh đang gặp khó khăn về nguồn lực diễn viên và kinh phí hoạt động. Chủ động làm việc với Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch khắc phục tình trạng dịch vụ đơn điệu, chất lượng hạn chế, hiệu quả thấp. Tích cực tìm sản phẩm dịch vụ thay thế các sản phẩm du lịch biển bị ô nhiểm ảnh hưởng xấu đến hoạt động du lịch. Khẩn trương nghiên cứu khắc phục tình trạng xúc tiến quảng bá du lịch chưa có hiệu quả. Phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương xử lý thỏa đáng tình hình một số dự án du lịch đầu tư kéo dài, không dứt điểm. Tích cực nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh xử lý tình trạng mô hình Phòng Văn hóa –thông tin các huyện thị, thành phố thiếu thống nhất trong quản lý đa ngành. Tích cực hơn trong việc thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh hoạt động vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực dịch vụ văn hóa, du lịch, quảng cáo… Đó là những vấn đề nổi lên, ngành Văn hóa Thể thao Du lịch phải nỗ lực cao hơn, chủ động và tích cực hơn nữa để giải quyết cơ bản, tạo nên đột phá trên lĩnh vực này./

Tác giả bài viết: TS. Nguyễn Văn Dùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây