Đẩy mạnh hơn nữa công tác đối ngoại

Thứ năm - 29/12/2016 08:31
Công tác đối ngoại, vận động xúc tiến đầu tư và xây dựng hình ảnh, vị thế của Quảng Trị trong năm 2016 đạt nhiều kết quả. Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có những sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế. Công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân được tăng cường và phát huy hiệu quả. Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với các tổ chức Quốc tế tiếp tục đạt kết quả tích cực, quan hệ hợp tác hữu nghị, đặc biệt với các tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào) được củng cố và tăng cường; mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa với các địa phương trên hành lang kinh tế Đông – Tây.
Lãnh đạo tỉnh tiếp Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ  (Nguồn: quangtri.gov.vn)
Lãnh đạo tỉnh tiếp Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (Nguồn: quangtri.gov.vn)
Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những cơ hội, thách thức mới trong hội nhập Quốc tế được nâng lên, nhất là hiểu biết về cộng đồng kinh tế ASEAN, lộ trình thực hiện các cam kết của Việt Nam khi tham gia ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.  Năm 2016 tỉnh đã cử 100 đoàn/500 lượt cán bộ công nhân viên chức đi học tập và công tác ở nước ngoài, theo đúng kế hoạch, nội dung đã phê duyệt; đã đón tiếp 189 đoàn/1.150 lượt khách quốc tế đến thăm và làm việc ở Quảng Trị. Đặc biệt Tỉnh đã đón tiếp và làm việc với đoàn Tổng thống IRELAND và Phu nhân đến thăm Quảng Trị trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước. Các sở ban ngành, đoàn thể trong tỉnh đã ký kết 22 thỏa thuận quốc tế nhân dân cấp Tỉnh và các địa phương, đơn vị, phần lớn thỏa thuận thuộc lĩnh vực hợp tác hữu nghị, quản lý biên giới, hỗ trợ ODA, viện trợ phi Chính phủ. Đã tổ chức 14 hội nghị hội thảo quốc tế, trong đó có 01 hội nghị thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Công tác ngoại giao kinh tế và hợp tác phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây được đẩy mạnh. Tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch, tại hội nghị UBND tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 18 dự án đầu tư với số vốn đăng ký đầu tư là 10.208 tỷ đồng. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ký kết 03 hợp đồng tín dụng với các nhà đầu tư với tổng số vốn cam kết 3.492 tỷ đồng. BIDV đã ký cam kết tài trợ tỉnh Quảng Trị thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học xây dựng đề án qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư như: Dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại Thái Lan, tiếp xúc cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt  Nam, tiếp và làm việc với đoàn công tác XTĐT cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đón tiếp và làm việc với các nhà đầu tư: Singapo, Hàn Quốc, New Zeland, Becamax Bình Dương, …
 Năm 2016 tỉnh đã vận động được 30 dự án và viện trợ phi dự án mới với tổng giá trị cam kết là gần 5.860.000 USD. Các dự án viện trợ PCPNN phù hợp với định hướng, công tác viện trợ của tỉnh. Thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cũng được tăng cường. Năm 2016 có 03 dự án ODA được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hạng mục tài trợ ODA và tổng vốn đầu tư là  796,617 tỷ đồng, 01 dự án ODA tỉnh phê duyệt điều chỉnh với số vốn 367,617 tỷ đồng, 02 dự án mới được ký kết Hiệp định vay/phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại với tổng số vốn nước ngoài tài trợ là 453,578 tỷ đồng. Đến nay trên địa bàn Quảng Trị có trên 16 dự án FDI có hiệu lực và đang hoạt động với tổng vốn đầu tư là trên 54,155 triệu USD.
Tỉnh đã triển khai lập hồ sơ địa đạo Vịnh Mốc đề xuất là di sản Thế giới, đã báo cáo chủ tịch UNESCO Việt Nam và các cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ các thủ tục cần thiết. Đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt địa đạo Vịnh Mốc giai đoạn 2. Thực hiện việc gắn kết ngoại giao kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức quần chúng thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ luân phiên nhằm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm các địa phương của các nước. Thông qua kênh tuyên truyền các hoạt động thông tin đối ngoại giúp các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế hiểu biết thêm về lịch sử, mảnh đất con người và tiềm năng, cơ hội, nhu cầu hợp tác với Quảng Trị. Tham gia tích cực các chương trình hợp tác, hội nghị phát triển Thương mại - Đầu tư – Du lịch - Truyền thông 03 tỉnh 03 nước: Mucdahan (Thái Lan), Savannakhet (Lào), Quảng Trị (Việt Nam); luân phiên tổ chức các hội chợ thương mại, du lịch, trao đổi thông tin quảng bá văn hóa, các lễ hội tiêu biểu. Tích cực triển khai thông tin đối ngoại, tuyên truyền sâu rộng tiềm năng lợi thế hành lang kinh tế Đông – Tây, phổ biến rộng rãi về hội nhập kinh tế quốc tế, tình hữu nghị các nước có chung biên giới, chính sách đối ngoại về biển đảo, hợp tác đầu tư…
Công tác quản lý biên giới và lãnh thổ quốc gia được quan tâm đúng mức. Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan bảo vệ biên giới, lãnh thổ quốc gia. Công tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới thường xuyên được đảm bảo, việc kết nghĩa nhân dân hai biên giới được duy trì, thắt chặt hơn tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào, củng cố hoạt động kết nghĩa bản – bản tại các cặp bản đối diện. Quan hệ phối hợp giải quyết công tác giữa các lực lượng tại các cửa khẩu ngày càng chặt chẽ, Nhân dân hai Biên giới chấp hành tốt Hiệp định về quy chế Biên giới việt – Lào. Công tác biển Đông, hải đảo được chú trọng triển khai các hoạt động cần thiết. Tỉnh đã tổ chức cho đoàn công tác thăm quan học tập kinh nghiệm quản lý biển đảo tại Đảo Lý Sơn và Cù Lao Chàm, nhằm nghiên cứu mở rộng tuyến du lịch ra Đảo Cồn Cỏ trong thời gian tới
 Năm 2017 tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong quan hệ quốc tế. Phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữ vững và phát huy các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống, tích cực mở rộng phạm vi quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các nước trên thế giới, nhất là các địa phương trên hành lang kinh tế Đông – Tây, các nước trong khu vực ASEAN. Giữ vững quan hệ hữu nghị đặc biệt với các tỉnh nước bạn Lào có chung đường biên giới; xây dựng và củng cố đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhân dân hai bên biên giới sinh sống và hợp tác phát triển kinh tế. Tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại, giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu. Phát triển các thị trường trọng điểm và có nhiều tiềm năng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch về hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó chú trọng các giải pháp thực hiện cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực, từng khu vực kinh tế để khai thác có hiệu quả các cơ hội phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường hợp tác, thực hiện đầy đủ các cam kết với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ trong việc thực hiện các dự án kinh tế, nhân đạo, từ thiện, khắc phục hậu quả chiến tranh. Tích cực tìm kiếm, kêu gọi và thu hút đầu tư nước ngoài.
Tập trung triển khai thực hiện tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại huội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra. Tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, đầu tư giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Salavan và Savanakhet (nước CHDCND Lào) trong giai đoạn mới. Đưa mối quan hệ đặc biệt đi vào thực chất, chiều sâu, có trọng tâm và đem lại lợi ích thực sự cho mỗi quốc gia, và của mỗi tỉnh. Triển khai Chỉ thị 45-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế và Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Tăng cường sự phối hợp công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành theo Quyết định 262-QĐ/TU ngày 06/6/2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị. Triển khai văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn năm 2017 - 2019 giữa tỉnh Quảng Trị và Salvan, giữ Quảng Trị và Savanakhet. Đẩy mạnh hợp tác giữa Quảng Trị với các tỉnh trên hành lang kinh tế Đông – Tây. Tăng cường phát triển quan hệ với các nước, các tổ chức quốc tế, trong đó ưu tiên đẩy mạnh quan hệ với các nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Tiếp tục phối hợp thực hiện công tác xúc tiến đầu tư trên cơ sở kết quả Hội nghị xúc tiến đầu tư lần 1, tháng 7/2016. Tăng cường triển khai chương trình  vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014 – 2017. Tăng cường công tác quản lý biên giới, giữ vững an ninh và trật tự khu vực biên giới; tuyên truyền, vận động giáo dục nhân dân xây dựng Biên giới hòa bình, hữu nghị. Tiếp tục triển khai thực hiện giải quyết vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú theo kế hoạch 2867/KH-UBND ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai và đánh giá đề tài khảo sát, thống kê người Việt Nam có quê gốc Quảng Trị đang sinh sống, học tập ở nước ngoài và khả năng hợp tác trong tương lai.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác lễ tân đối ngoại, tham gia đón tiếp và làm việc với các đoàn khách Quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương. Chuẩn bị nội dung, chương trình đón tiếp, làm việc với các đoàn đại biểu cấp cao thuộc các tỉnh của Lào, Thái Lan trên trục hành lang kinh tế Đông – Tây đến thăm, trao đổi các chương trình hợp tác phát triển bảo đảm các yêu cầu của lễ tân ngoại giao và tăng cường quan hệ hợp tác. Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung công việc cụ thể để UBND tỉnh tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Đánh giá việc thực hiện chỉ thị 04/CT-UBND của UBND tỉnh về quản lý cán bộ công chức đi công tác nước ngoài. Triển khai có hiệu quả các sự kiện, lễ kỷ niệm với các nước thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam như lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc…
20160727 142719
Đoàn khảo sát du lịch của Sở VH,TT&DL Quảng Trị cùng Công ty du lịch Mitchell Le (Ảnh: NVM)
Nâng cao vai trò của cơ quan Ngoại vụ trong phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc triển khai chương trình hội nhập Quốc tế của địa phương. Chủ động tiếp cận thời cơ và đối phó thách thức trong hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN15. Tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong hoạt động đối ngoại, hợp tác Quốc tế, khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch… với các địa phương nước ngoài, đặc biệt các tỉnh bạn Lào, Thái Lan trên hành lang kinh tế Đông – Tây. Chú trọng hoạt động xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế Đông – Nam; Khu kinh  tế La Lay; Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo. Tăng cường tiếp cận các nhà đầu tư Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản thông qua các cơ quan ngoại giao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hội nhập Quốc tế cho CBCC và doanh nghiệp tại địa phương.
Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn viện trợ Quốc tế đang thực hiện tại địa phương, tranh thủ tiếp cận và vận động thêm các nguồn tài trợ mới. Chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phục vụ công tác vận động viện trợ. Tiếp tục tranh thủ viện trợ đi đôi công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn. Phối hợp quản lý việc tổ chức các Hội nghị, Hội thảo có yếu tố nước ngoài diễn ra trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2017 – 2020. Tăng cường huy động các nguồn lực hỗ trợ ngư dân cải thiện sinh kế sau các sự cố ô nhiễm môi trường biển. Định hướng vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phấn đấu năm 2017 vận động nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài ước đạt khoảng 6 triệu USD.
Tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Quảng Trị và hai tỉnh Savanakhet, Salavan - Lào; Thông tin tuyên truyền về biên giới, lãnh thổ quốc gia; Phối hợp xây dựng, quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật biển Việt Nam, các điều ước Quốc tế và quy định của Pháp luật về an ninh trật tự trên vùng biển. Gia cố kè bảo vệ các mốc và hoàn thành bộ hồ sơ pháp lý hệ thống mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh. Phối hợp triển khai kế hoạch giải quyết vấn đề cư dân Lào di sư sang sinh sống ở khu vực biên giới thuộc tỉnh Quảng Trị.
Phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh có yếu tố nước ngoài theo thông lệ Quốc tế. Thực hiện tốt công tác tổng hợp thông tin đối ngoại cần thiết phục vụ công tác lãnh đạo điều hành của tỉnh; thông tin tuyên truyền, giới thiệu Quảng Trị đến với bạn bè Quốc tế; Duy trì hiệu quả trang thông tin điện tử  ngoại vụ. Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến hoạt động tại địa phương. các ngành chức năng làm tốt công tác quản lý, tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào có điều kiện đóng góp công sức của mình xây dựng quê hương, đất nước. Hoàn thành và tiếp tục triển khai các nội dung trong đề án khoa học cấp tỉnh “Khảo sát, thống kê người Việt Nam có quê gốc ở Quảng Trị đang sinh sống, học tập ở nước ngoài và khả năng hợp tác trong tương lai”. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác, phát triển kinh tế, thương mại, du lịch với các tỉnh của Lào và Thái Lan trên hành lang kinh tế Đông – Tây. Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác đào tạo tiếng Thái, Lào, Việt giữa Quảng Trị và các tỉnh của Lào, Thái Lan mà các bên đã ký kết. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác lao động, đào tạo, du lịch, thông tin… với các tỉnh bạn Lào, Thái Lan và Myanmar trên hành lang kinh tế Đông – Tây. Tăng cường giám sát việc thực hiện các văn bản thỏa thuận về hợp tác phát triển đã ký với các tỉnh Savanakhet, Salavan – Lào và tỉnh Mukdahan – Thái Lan.
Cần tiến hành các giải pháp có hiệu lực, hiệu quả thực hiện tốt công tác đối ngoại. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Đảng, các văn bản của Chính phủ về công tác đối ngoại trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác đối ngoại, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác, điều hành trong công tác đối ngoại và hợp tác Quốc tế. Rà soát hệ thống văn bản quy phạm Pháp luật trong lĩnh vực đối ngoại và hợp tác Quốc tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý của Nhà nước về hoạt động đối ngoại trong thời kỳ đổi mới. Tiếp tục đổi mới các cơ chế, chính sách phục vụ công tác đối ngoại, hợp tác Quốc tế. Tăng cường kiểm tra, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong công tác đối ngoại cho các cơ quan đơn vị, các địa phương trong tỉnh. Triển khai hiệu quả quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Gắn kết chặt chẽ hoạt động chính trị đối ngoại với kinh tế đối ngoại. Các hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại cần hướng mạnh vào tính hiệu quả./.

Tác giả bài viết: TS. Nguyễn Văn Dùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây