Tuổi trẻ là tương lai của đất nước

Thứ năm - 26/03/2015 16:12
Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn của dân tộc và thời đại. Một trong những di sản tinh thần vô giá mà người để lại cho chúng ta là những tư tưởng chiến lược về giáo dục, đào tạo, tổ chức và phát huy vai trò to lớn của thanh niên. Ngay từ khi bắt đầu truyền bá tư tưởng cách mạng cho dân tộc, Bác đã chọn thanh niên là đối tượng đầu tiên – lực lượng trẻ đầy lòng yêu nước và sẵn sàng hy sinh cho cách mạng. Tháng 6.1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã thành lập “Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội”, xuất bản tờ báo Thanh Niên. Năm 1926-1927, Bác trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện, đào tạo hơn 200 thanh niên Việt Nam yêu nước, rồi đưa trở về nước xây dựng phát triển phong trào cách mạng. Bác đã lựa chọn giới thiệu nhiều thanh niên ưu tú đến học tại Trường Đại học Phương Đông, trong số đó nhiều người sau này đã trở thành những cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta.

Kế thừa tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin, Hồ Chí Minh đã phát triển sáng tạo các luận điểm mác-xít về vai trò thanh niên, phong trào thanh niên và xây dựng Đoàn TNCS ở Việt Nam. Gắn thanh niên với vận mệnh của dân tộc, Hồ Chí Minh, trong nhiều bài nói và viết của mình đã luận giải một cách thuyết phục rằng: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”(1). Người đã gửi gắm niềm tin yêu ấy vào thế hệ trẻ của đất nước: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”(2).

Trên cơ sở nhìn nhận đánh giá một cách toàn diện vai trò, vị trí và khả năng cách mạng của Thanh niên, Hồ Chí Minh đã nêu lên tư tưởng chiến lược về “Trồng Người” về đào tạo bồi dưỡng thanh niên thành lớp có đức, có tài, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng. Người khẳng định: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”(3).

 Cách mạng tháng Tám thành công mở ra trang sử mới cho cả dân tộc. Tin yêu và tràn đầy hi vọng ở tuổi trẻ nước nhà, tháng 1 năm 1946, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp tết sắp đến, Bác Hồ kính yêu đã viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời người khởi đầu tư tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”(4).Thật vậy, tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất của đời người, là tuổi của hành động, tuổi thực hiện ước mơ, hoài bão, là tuổi dám quên mình vì sự nghiệp tương lai, vì tất cả những gì để hướng tới điều tốt đẹp nhất, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Người đặc biệt chú trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo giáo dục thế hệ trẻ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với Đảng ta thường xuyên coi trọng và quan tâm giáo dục dìu dắt thế hệ trẻ Việt Nam, trực tiếp tổ chức công tác đào tạo, rèn luyện, đồng thời tự mình nêu gương sáng về mọi mặt để thế hệ trẻ học tập và noi theo. Người đòi hỏi thanh niên phải ra sức học tập chính trị, kỹ thuật, văn hoá, đạo đức, thẩm mỹ… Người căn dặn: “Ngoài cách học ở trường, ở lớp, học trên sách, báo…có một cách học rất tốt ai cũng có thể tham gia hàng ngày. Đó là cách học tập ngay trong sản xuất, học tập những người, những tổ, những đơn vị tiên tiến”(5). Có thể nói trường học là nơi thuận lợi nhất để giáo dục thanh niên trên mọi phương diện. Nhà trường là nơi tuổi trẻ tiếp thu những tri thức, những kinh nghiệm để chuẩn bị bước vào đời. Nhà trường là môi trường để tuổi trẻ trau dồi đạo đức, ý chí, luyện rèn những phẩm chất cần thiết cho một tương lai tươi sáng. Trong tác phẩm "Đời sống mới", Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh vai trò của nhà trường trong chế độ mới: "Cốt nhất là phải dạy học trò biết yêu nước, thương nòi, phải dạy cho họ ý chí tự lập tự cường, quyết không chịu thua kém ai, quyết không chịu làm nô lệ"(6) .

Thấm nhuần và thực hiện những tư tưởng đúng đắn, sâu sắc của Người, nhiều thế hệ cách mạng đã nhanh chóng trưởng thành, đóng góp công lao to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vai trò của thế hệ trẻ càng được Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng. Đảng ta khẳng định: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không là tùy thuộc vào lực lượng thanh niên” (7). Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) khẳng định: “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH”, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước; tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa vì cộng đồng…, phấn đấu cho mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

 Tại Khoản 2 của Điều 37 Hiến pháp sửa đổi năm 2013, khi nói về thanh niên, đã xác định: "Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân"(8).Tất cả những nội dung này đều là những có giá trị sâu sắc đối với sự phát triển của thanh niên, tạo nên những giá trị cốt lõi trong nhân cách thanh niên Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

------------------

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, t. 5, Nxb CTQG, HN,2002, tr185.

(2) Hồ Chí Minh, toàn tập, t.4, Nxb CTQG , H,2002, , tr.33.

(3) Hồ Chí Minh toàn tập, t12, Nxb CTQG, HN,2002, tr.510.

(4) Hồ Chí Minh toàn tập, t.4, Nxb CTQG, HN.2002, tr.167.

(5) Hồ Chí Minh toàn tập, t.10, Nxb CTQG, HN.2002, tr.104.

(6) Hồ Chí Minh toàn tập, t.5,  Nxb CTQG, HN,2002, tr.102.

(7) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị TW 4 (khóa VII), tr. 82.

(8) Khoản 2, Điều 37 Hiến pháp sửa đổi năm 2013.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây