Triệu Trung xây dựng thành công xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Thứ hai - 28/07/2014 15:24
Triệu Trung năm xưa là mảnh đất nghèo sâu trủng, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn nhưng với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó không ngại gian khổ, nhân dân đồng lòng, đồng sức, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đến nay bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khởi sắc, gặt hái nhiều thành quả đáng trân trọng trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng. Với những thành quả đạt được đó, xã Triệu Trung vinh dự là 1 trong 2 xã của huyện Triệu Phong được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ­ương 5 (khoá VIII) của Ban chấp hành Trung ­ương Đảng “Về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đó là: “Làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động của xã hội, vào từng ng­ười, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư­, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt, vào quan hệ con người, tạo ra trên khắp nước ta có một đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH-HĐH, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh". Một trong những nội dung chủ yếu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết chính là thực hiệncó hiệu quả phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Qua 10 năm phát động xây dựng xã điển hình văn hóa  đến nay cán bộ và nhân dân xã Triệu Trung đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận sau:

Về phát triển kinh tế:Là một xã đồng bằng sản xuất chủ yếu là nông nghiệp, nhưng Triệu Trung có nhiều lợi thế, sản xuất kinh doanh đa dạng, nuôi trồng thủy sản, thương mại dịch vụ và nhiều ngành nghề khác. Phát huy lợi thế của địa phương, những năm qua Đảng bộ, chính quyền xã đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng gia trại, tạo ra năng suất, chất lượng, sản phẩm cao trên đơn vị diện tích, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, mặt nước và ngành nghề trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa năng suất lúa bình quân hơn 11,5 tấn/ha/năm; công tác dồn điền đổi thửa được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao; thương mại, ngành nghề, dịch vụ, từng bước được mở rộng và phát triển. Ngoài ra xã đã vận động 200 hộ đi kinh tế mới tại các xã Thuận, Thanh, Hướng Lộc, A Dơi của huyện Hướng Hóa. Đến nay đời sống của nhân dân từng bước ổn định, vươn lên làm giàu, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/người/năm; các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng, các trục đường giao thông nông thôn được bê tông hoá tạo điều kiện thuận lợi trong việc sinh hoạt, đi lại và sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế của xã nhà.

 Về phát triển văn hoá - xã hội:  Là một xã có truyền thống văn hóa, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được xã tổ chức thường xuyên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân; phong trào của xã được đánh giá là đơn vị mạnh, được cấp trên tặng nhiều giấy khen; các đội văn nghệ ở các thôn hoạt động thường xuyên, phục vụ nhân dân trong những dịp lễ hội của làng, xã; tham gia các hội thi, hội diễn do huyện tổ chức. Cứ đến hẹn lại lên, mỗi năm 2 làng, 15 năm tổ chức 13 lần, mỗi lần thu hút hơn 3000 người dân trong xã và các xã bạn tham gia. Đây là sân chơi bổ ích lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân, tạo không khí giao lưu đoàn kết giữa các làng trong xã, đồng thời là dịp để bà con địa phương có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong đời sống văn hóa, lao động sản xuất, nhằm giữ gìn và phát huy những thuần phong, mỹ tục, đạo lý truyền thống tốt đẹp.

Đến nay toàn xã có 8/8 làng và 3 đơn vị trường học được UBND huyện công nhận làng văn hóa, đơn vị văn hóa; có 3 làng được UBND tỉnh công nhận làng văn hóa xuất sắc, có 5/8 làng có nhà văn hóa, có 11 cổng chào, 11 pano, apich; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, các công trình văn hóa truyền thống được trùng tu và tôn tạo, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, quê hương.

Công tác giáo dục - đào tạo tiếp tục được đẩy mạnh, 100% tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đều đ­ược đến trường, chất l­ượng giáo dục ngày càng nâng cao. Hàng năm các em thi đỗ vào các tr­ờng đại học, cao đẳng với tỷ lệ cao. Tỷ lệ phổ cập THCS đạt 100%, trường tiểu học được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường mầm non được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba. Phong trào khuyến học, khuyến tài được phát triển rộng khắp từ xã cho đến các thôn, họ tộc. Hàng năm tổ chức trao thưởng cho các em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và các em có thành tích cao trong học tập.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội luôn đ­ược quan tâm chăm lo, nhân dân h­ưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, gia đình khó khăn nhân các dịp lễ tết, hầu hết các gia đình chính sách có nhà ở ổn định, đời sống được nâng cao.

Công tác dân số, gia đình, trẻ em đẩy mạnh, có 01 làng 5 năm liền và 01 làng 3 năm liền được UBND tỉnh công nhận là làng không có người sinh con thứ 3. Triển khai có hiệu quả chương trình y tế nâng cao sức khỏe ban đầu cho nhân dân, chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ. Năm 2013, xã được công nhận  đạt chuẩn quốc gia về y tế và xã, phường phù hợp với trẻ em.

Công tác xây dựng môi trường trong sạch, an toàn cũng được chú trọng, cảnh quan địa bàn xã ngày càng đổi thay, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao. Đường làng ngõ xóm được chăm lo sạch sẽ. Xã đã tổ chức phát động phong trào xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch".

Quốc phòng an ninh luôn được cũng cố, tăng cường. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động sâu rộng trong nhân dân. Có thể khẳng định, Triệu Trung là địa bàn nhiều năm liên tục tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, thực hiện tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, được cấp trên khen thưởng về thành tích làm tốt công tác hậu phương quân đội và diễn tập cơ chế 02. Đảng bộ nhiều năm liền đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh toàn diện, các đoàn thể hoạt động đều tay xoay việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Từ đó làm tốt việc huy động nội lực trong nhân dân.

Phát huy những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực, xã Triệu Trung tiếp tục đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ giữ vững danh hiệu "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 như­ sau:

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao các chỉ tiêu đạt đư­ợc giai đoạn 2010 - 2013. Phát huy các tiềm năng lợi thế nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2014 – 2020. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", với chất l­ợng cao hơn, toàn diện hơn. Phấn đấu xây dựng con ngư­ời phát triển toàn diện, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mỗi con ng­ười là một tế bào lành mạnh của xã hội. Mỗi làng quê, trở thành mỗi cộng đồng dân c­ư phát triển về dân sinh, dân trí, dân chủ và an ninh.

Quán triệt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để huy động mọi nguồn lực đầu t­ư, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, các thiết chế văn hoá, thể thao, y tế, giáo dục; huy động tốt công tác xã hội hoá, tạo ra nhiều ph­ương thức và mô hình tổ chức để nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá cơ sở.

Duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Nâng cao đời sống văn chất và tinh thần của nhân dân ngang tầm của thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

Với truyền thống hào hùng trong 2 cuộc kháng chiến ái quốc vĩ đại, xã vinh dự được Đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, tự hào được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba. Với những thành tích đạt được trên, bằng sự đoàn kết, ý chí vươn lên, tin tưởng rằng cán bộ và nhân dân xã Triệu Trung sẽ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra. Vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp, vững mạnh toàn diện.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Huyền

 Từ khóa: văn hóa

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây