Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thứ hai - 01/12/2014 09:48
Ngày 25 tháng 11 năm 2014 Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4234/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Với mục tiêu chung:

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Các giải pháp tổ chức thực hiện:

1.Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo quản lý của các cấp chính quyền đối với công tác gia đình:

1.1. Đưa công tác gia đình là một nội dung quan trọng trong các kế hoạch, chương trình công tác thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các địa phương cơ sở, gắn các chỉ tiêu về gia đình với các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, cơ sở.

1.2. Căn cứ vào các hướng dẫn của Trung ương để từng bước kiện toàn, bổ sung hoàn chỉnh bộ máy quản lý nhà nước về công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở.

1.3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp đủ mạnh để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện công tác gia đình.

1.4. Lồng ghép, phối hợp việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chương trình “Xây dựng nông thôn mới ”, các chiến lược, kế hoạch có liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.

1.5. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện thi hành luật pháp, chính sách, thực hiện các nhiệm vụ công tác liên quan đến gia đình nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các gia đình, thúc đẩy việc thực hiện nghĩa vụ của các gia đình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình.

2. Tăng cường các nguồn lực tài chính cho lĩnh vực gia đình

2.1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các sở, ban ngành, đoàn thể cơ quan có liên quan và các địa phương.

2.2. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, các sở, ban ngành, đoàn thể cơ quan có liên quan và các địa phương chủ động vận động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2.3. Huy động và sử dụng có hiệu quả cho công tác gia đình; ưu tiên nguồn lực cho vùng nông thôn, vùng nghèo, vùng miền núi, miền biển còn nhiều tập tục lạc hậu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền:

3.1. Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; về chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng, nhà nước liên quan đến gia đình; về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các gia đình, các cơ quan; những người thi hành công vụ liên quan đến gia đình để đảm bảo, thúc đẩy việc thực hiện về chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng, nhà nước liên quan đến gia đình.

3.2. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông về xây dựng gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình. Chú trọng hình thức tuyên truyền bằng các thông điệp trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng đối tượng tuyên truyền là nam giới.

3.3. Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những biểu hiện không đúng trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phê phán những biểu hiện không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, cảnh báo các nguy cơ về hậu quả về mất cân bằng giới tính.

3.4. Chú trọng ngăn ngừa thông tin và ấn phẩm văn hóa có nội dung độc hại tác động vào gia đình.

4. Giáo dục, cung cấp kiến thức về xây dựng gia đình:

4.1. Đẩy mạnh giáo dục, cung cấp kiến thức cho các thành viên gia đình về chủ trương, luật pháp, chính sách liên quan đến gia đình; kỹ năng sống (kỹ năng làm cha, mẹ, nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng, xây dựng gia đình là một môi trường an toàn cho trẻ em); trách nhiệm của nam giới đối với công việc trong gia đình, của dòng họ; tiếp thu các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; cảnh báo các nguy cơ, hậu quả về mất cân bằng giới tính.

4.2. Xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Ngoài ra, còn có 5 giải pháp tích cực hỗ trợ xây dựng gia đình, đó là: Phát triển kinh tế gia đình; Xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ gia đình; Đẩy mạnh xã hội hóa công tác gia đình; Đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình và công tác gia đình; Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình“ Xây dựng Nông thôn mới”.

Theo đó, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư , Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo; các ban ngành, tổ chức đoàn thể liên quan, các cơ quan báo chí và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

Tệp đính kèm: Kế hoạch số 4234/KH-UBND ngày 25/11/2014

Tác giả bài viết: Lê Thị Duyên

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây