Sức mạnh từ lòng dân

Thứ tư - 11/03/2015 15:03
Những năm qua, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp cũng như phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Nhờ vậy, khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn ngày càng được củng cố, mở rộng và tăng cường, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc trong toàn xã hội.
Nhân dân Gio An chào mừng 50 năm ngày quê hương giải phóng 30/12 (1964 - 2014)
Nhân dân Gio An chào mừng 50 năm ngày quê hương giải phóng 30/12 (1964 - 2014)

Gio An là một trong những địa phương ở Gio Linh có cách làm mới và hiệu quả trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đây chính là điều kiện tạo nên sự đồng nhất trong nhân dân về chung sức xây dựng quê hương Gio An phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng chất lượng hơn, năm 2012, xã Gio An tổ chức phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Cộng đồng an toàn” gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, ký cam kết thi đua giữa các đơn vị; triển khai nội dung tiêu chí, quy trình, bình xét, công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, đồng thời xây dựng quy ước xã văn hóa nông thôn mới. Sau khi tổ chức lấy ý kiến ở khu dân cư, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, quy ước ban hành đã tạo tính thống nhất trong tổ chức thực hiện và là cơ sở cho việc đánh giá bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa hàng năm. Trong hiếu hỉ, đa số bà con ở xã đều giảm bớt các nghi lễ, thủ tục rườm rà, tốn kém về thời gian và tiền của, đám cưới không tổ chức loa máy, nhạc vào ban đêm, đám tang không để quá 48 giờ, các di tích trên địa bàn được mọi người tự giác bảo vệ. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng Quỹ vì người nghèo, phát triển kinh tế, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao… được đông đảo nhân dân hưởng ứng tích cực. 

Với sự nỗ lực cao của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân, năm 2005, Gio An được công nhận xã đạt chuẩn y tế quốc gia. Đến nay, 8/8 làng ở xã đã được công nhận là làng văn hoá. Trong đó 2 làng được công nhận đơn vị văn hóa xuất sắc cấp tỉnh (Hảo Sơn và Gia Bình), 8/8 làng đạt danh hiệu đơn vị văn hóa tiên tiến cấp huyện; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt hơn 18 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,94%. 

Ông Hồ Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã Gio An cho hay: Riêng trong năm 2014, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, UBND xã đã xây dựng một số công trình thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn xã như: tường rào trường tiểu học, đường bê tông thôn An Nha, đường bê tông thôn An Hướng, nhà vệ sinh chợ Gio An với tổng trị giá 1,373 tỷ đồng. UBND xã phát động xây dựng xã đạt chuẩn về môi trường trong chương trình xây dựng NTM, thực hiện công tác chỉnh trang nông thôn mới, xây dựng và bảo vệ hành lang an toàn giao thông, vận động nhân dân mở rộng hành lang an toàn giao thông rộng đúng theo quy định đường giao thông nông thôn mới. Hiện xã đã thành lập 8 tổ thu gom rác thải ở 8 thôn; thành lập 11 câu lạc bộ, khu dân cư phòng chống tội phạm ở 8 thôn và 7/7 khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội…Trong 3 năm liền từ 2012-2014 Đảng bộ xã Gio An được xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh, các tổ chức chính trị đều đạt danh hiệu vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. 

Trên cơ sở 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Mặt trận các cấp ở Gio Linh đã gắn mục tiêu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh để xây dựng các tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng địa phương để triển khai thực hiện. Vì vậy, cuộc vận động tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cả về bề rộng lẫn chiều sâu, trong đó chú trọng các nội dung như: đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; thực hiện hương ước, quy ước, nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Qua đó, lấy trọng tâm đoàn kết của nhân dân để tạo chuyển biến tích cực trong xây đựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, nhiều khu dân cư trong huyện đã tổ chức phong trào hiến đất mở đường giao thông nông thôn, xây dựng cổng chào, bảng tin, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, phong trào “ thắp sáng đường quê”, vận động nhân dân chỉnh trang, mở rộng đường làng ngõ xóm; tham gia giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng dự án Quốc lộ 1A, chấp hành tốt các quy định của nhà nước về giải phóng mặt bằng. 

Trong năm 2014, nhân dân trên địa bàn đóng góp trên 3,787 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; có 10 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, có 9 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc “, mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, “Khu dân cư và gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh được triển khai đồng bộ mang lại hiệu quả thiết thực ở địa bàn khu dân cư. 

Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa được đẩy mạnh. Trong năm 2014, toàn huyện có 116/134 khu dân cư được công nhận đạt khu dân cư văn hóa; 16.721/19.316 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 86,6%; phát động mới 7 làng không có người sinh con thứ 3 trở lên, nâng số làng đã phát động lên 75 làng; có 29/134 khu dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên, trong đó có 6 làng duy trì ba năm, 1 làng đạt 5 năm liên tục không có người sinh con thứ 3 trở lên. Bên cạnh đó, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, các hoạt động “Tháng hành động vì trẻ em”, phát động chỉnh trang nông thôn mới, hưởng ứng ngày môi trường thế giới, phong trào khuyến học, khuyến tài, tiếp sức đến trường… được các cấp, các ngành, các tổ chức quan tâm thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực. Các “Ngày hội đại đoàn kết” ở địa bàn dân cư được tổ chức sôi nổi, ý nghĩa; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng, ưu tiên tin dùng các mặt hàng do trong tỉnh, trong nước sản xuất. 

Ông Nguyễn Thiên Bình, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gio Linh cho biết: “Về nhiệm vụ trong thời gian tới, UBMTTQVN huyện Gio Linh tiếp tục tăng cường công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện, Đại hội Mặt trận tỉnh khóa XI và Đại hội MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với đẩy mạnh chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” với phong trào hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo có khó khăn về nhà ở. Phát huy dân chủ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tích cực tham gia đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dự án “Dân chấm điểm M-Score”. Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, các ngành chức năng, huy động các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. 

                                                                                                                    Bài, ảnh: KÔ KĂN SƯƠNG

Nguồn tin: baoquangtri.vn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây