Những bài học kinh nghiệm rút ra từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Thứ ba - 21/10/2014 07:58
Qua gần 18 năm xây dựng và phát triển, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa tỉnh Quảng Trị đã thấm sâu vào ý thức từng người dân, cộng đồng, bao trùm mọi lĩnh vực đời sống xã hội, kết quả phong trào đã có tác động tích cực, sâu sắc và toàn diện đối với đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Thông qua phong trào, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân dần được đáp ứng, cơ sở vật chất hạ tầng, thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giao thông, thủy lợi.. được quan tâm đầu tư xây dựng, môi trường sinh thái được cải thiện, bộ mặt thành thị đến nông thôn đang khởi sắc từng ngày. Có được những kết quả đáng khích lệ đó, Ban chỉ đạo, Ban điều hành văn hóa các cấp đã đúc rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá để đưa phong trào phát triển hướng đến chất lượng, chiều sâu và bền vững.

Thứ nhất: Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, giúp họ nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sự nghiệp văn hóa đối với sự phát triển của đất nước, quê hương. Thực tiễn đã chỉ ra rằng, một đất nước hiện đại, văn minh là đất nước không những phát triển về khoa học, kỹ thuật, đời sống kinh tế vật chất cao mà đất nước đó còn có nền văn hóa đa dạng, phong phú, có bản sắc riêng, có lối ứng xử, lối sống văn hóa, văn minh, có sự giao thoa, tiếp cận với các nền văn hóa khác mà không lai căng, hòa tan. Hiện nay thế giới đang mở cửa hội nhập, tác động của kinh tế thị trường với nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi chúng ta phải thận trọng, quan tâm hơn về vấn đề văn hóa gia đình, văn hóa của giới trẻ, văn hóa thưởng thức....do đó chú ý công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, phát luật nhà nước về văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương lại cần thiết hơn bao giờ hết.

Thứ hai: Thực tế cho thấy, ở đâu Ban chỉ đạo, Ban điều hành văn hóa thường xuyên được cũng cố, kiện toàn, hoạt động đều tay, đảm bảo phát huy tốt vai trò chỉ đạo, điều hành, luôn đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động đồng thời quan tâm đến nhu cầu, nguyện vọng, đời sống của nhân dân thì nơi đó phong trào có bước phát triển vững mạnh. Được xem là khâu quyết định nhất, Ban chỉ đạo, Ban điều hành văn hóa là những người nắm rõ thực tiễn về truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, đời sống kinh tế của người dân địa phương để tổ chức thực hiện phong trào một cách phù hợp, tránh được sự rập khuôn, cứng nhắc đồng thời xây dựng lề lối làm việc khoa học và cơ chế điều hành có hiệu lực, hiệu quả; mỗi thành viên của Ban điều hành luôn đề cao trách nhiệm, nhiệt tình năng nổ và có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như vận động người dân thực hiện tốt các quy định về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hương ước, quy ước; Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc ban hành Nghị quyết, chương trình hành động, hoạt động kiểm tra, giám sát, kịp thời khen thưởng nhân tố tích cực, chấn chỉnh lệch lạc, tạo động lực phát triển. Tiếng nói của những thành viên Ban điều hành, những người có uy tín đi sâu vào tâm tư nguyện vọng, nhận được sự đồng thuận của người dân, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện phong trào có hiệu quả. Bên cạnh đó, phong trào được thực hiện đồng bộ, đều khắp cần phải có sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, phát huy được tinh thần trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong Ban chỉ đạo các cấp.

Thứ ba:Là phong trào mang tính toàn dân, toàn diện và lâu dài, do vậy cần tập hợp, khơi dậy và phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tính tự quản cộng đồng nhằm phát huy quyền làm chủ nhân dân với nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", "Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Như vậy mới đúng ý dân, hợp lòng dân từ đó khai thác sức mạnh và khả năng sáng tạo văn hóa của quần chúng nhân dân, giúp họ có động lực thi đua, hăng hái sản xuất, nâng cao đời sống và xây dựng quê hương giàu mạnh.

Thứ tư:Sự kết hợp giữa hai yếu tố nhân lực và vật lực chính là động lực để phong trào phát triển bền vững, có hiệu quả. Do vậy những năm qua việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa luôn các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân quan tâm vận động, triển khai thực hiện. Được sự hỗ trợ của chính quyền các cấp với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", "Cộng đồng dân cư làm, nhà nước hỗ trợ", hiệu quả của công tác này được thể hiện rõ nét qua kết quả xây dựng  cơ sở hạ tầng, người dân hiến đất mở đường, làm đường giao thông, thủy lợi, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, tiến hành trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Hoạt động xã hội hóa đã khơi dậy mọi tiềm năng, huy động nhân lực, vật lực trong nhân dân, tranh thủ được sự hỗ trợ từ nhiều nguồn góp vào quá trình xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa cơ sở. Song để phát huy tối ưu hiệu quả của công tác xã hội hóa, phải luôn xác định vai trò không thể thiếu của các cấp chính quyền trong việc đầu tư đúng mức ngân sách cho sự nghiệp văn hóa. Điều đó thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người dân, là nguồn động viên, khích lệ họ cùng chung sức xây dựng quê hương, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

Thứ năm:Phong trào đi vào thực chất hay không chính là vấn đề chú trọng đảm bảo chất lượng về quy trình xây dựng và xét các danh hiệu văn hóa. Các khu dân cư đã rà soát, tổ chức họp dân, lấy ý kiến nhân dân, bổ sung, sửa đổi hương ước, quy ước để xét các danh hiệu văn hóa một cách nghiêm túc, đúng quy trình, không nể nang, chạy theo thành tích đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phải coi phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa là nền tảng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Thứ sáu: Song song với những kinh nghiệm trên, vấn đề nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm và bồ dưỡng kiến thức xử lý công việc cho đội ngũ cán bộ văn hóa, trực tiếp hướng dẫn phong trào ở các địa phương cũng quan trọng không kém. Đó phải là những người cán bộ gần dân, hiểu dân, nắm rõ thực tiễn địa phương, phải thực sự có năng lực, trách nhiệm; được đào tạo chuyên sâu, bài bản, nắm vững kiến thức, kỹ năng tổ chức, hướng dẫn phong trào; có nhiệt tình, tâm huyết với công việc được giao; tham mưu sát cho lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào đến tận cơ sở; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến có tác dụng khích lệ, cỗ vũ phong trào; Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào theo từng giai đoạn nhằm đưa ra những giải pháp thiết thực thúc đẩy phong trào phát triển.

Nghị quyết số 33-NQ/TW đã chỉ rõ: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” Do vậy mục tiêu chính là xây dựng môi trường văn hóa, con người văn hóa, xây dựng lối ứng xử văn hóa, văn minh làm nền tảng để thực hiện thành công phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong những giai đoạn tiếp theo.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Huyền

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây