Lễ hội văn hóa huyện Hải Lăng lần thứ XIII

Thứ sáu - 20/03/2015 08:46
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện Hải Lăng 19/3 (1975 - 2015), hôm qua 19/3, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa huyện lần thứ XIII và hội đua thuyền truyền thống năm 2015. Đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Hải Lăng cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã về dự.
Trao bằng công nhận Đơn vị văn hóa xuất sắc
Trao bằng công nhận Đơn vị văn hóa xuất sắc

Cách đây 40 năm, ngày 19/3/1975, Hải Lăng - mảnh đất cuối cùng của tỉnh Quảng Trị được hoàn toàn giải phóng, đánh dấu một mốc son lịch sử chói lọi trên chặng đường đấu tranh anh dũng của quân và dân Quảng Trị nói chung và của huyện Hải Lăng nói riêng. 40 năm qua, quân và dân Hải Lăng tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, từng bước xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ngay từ năm 2003, huyện Hải Lăng đã triển khai xây dựng huyện điển hình văn hóa và lấy ngày kỷ niệm giải phóng Hải Lăng 19/3 làm ngày hội văn hóa truyền thống của huyện. 

Qua 13 năm thực hiện, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nên huyện Hải Lăng đã có những bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực. 

Nền kinh tế- xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh. Đến nay có 134/140 cơ quan, đơn vị và 88/97 làng, thôn, khóm đạt chuẩn văn hóa. Các di tích lịch sử- văn hóa được bảo tồn và nâng cấp; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng; nhiều lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian, các giá trị văn hóa truyền thống được phục hồi và phát triển. 

Các lĩnh vực giáo dục,