Để Chương trình du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội” ngày càng phát huy hiệu quả

Thứ tư - 26/08/2015 07:36
Tháng 7/2005, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Quốc phòng, Tổng cục Du lịch tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Du lịch hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội”. Từ đó đến nay vừa tròn 10 năm thực hiện chương trình du lịch mang tính nhân văn quan trọng này. Ngày 9/7/2015, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 2583/KH-UBND tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội”.
Các CCB gặp lại nhau nơi chiến trường xưa (núi Hồ Khê, Cam Tuyền, Cam Lộ)- Ảnh: PV
Các CCB gặp lại nhau nơi chiến trường xưa (núi Hồ Khê, Cam Tuyền, Cam Lộ)- Ảnh: PV

10 năm qua loại hình du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội” thu được kết quả rất ấn tượng. Chương trình du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội” đón trên 8 triệu lượt khách với doanh thu du lịch xã hội trên 1.800 tỷ đồng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo nhiều việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là những nơi có di tích. 

Từ kết quả trong 10 năm triển khai Chương trình du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội”, những năm tới cần tập trung thực hiện mục tiêu ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xuống cấp của hệ thống di tích và nguy cơ mất mát, thất truyền di sản văn hóa vật thể. Nâng cao tính bền vững, đảm bảo sự tồn tại lâu dài của hệ thống di sản này. Tạo ra những sản phẩm đặc thù có giá trị lịch sử văn hóa phục vụ nhu cầu hưởng thụ của các tầng lớp nhân dân, giáo dục truyền thống và góp phần phát triển du lịch. Phấn đấu đến năm 2020, 100% di tích của tỉnh hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới khoanh vùng bảo vệ, được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất và xây dựng bia biển; phân cấp quản lý khai thác sử dụng. Hoàn thành việc quy hoạch, đầu tư tôn tạo các hạng mục còn lại của các di tích quan trọng. Chú trọng tổ chức xây dựng các sản phẩm du lịch hoài niệm hấp dẫn có khả năng thu hút khách, tạo khả năng cạnh tranh, liên kết, hợp tác với các sản phẩm du lịch trong khu vực. Nghiên cứu, phân tích, xây dựng các tour du lịch đặc thù cho từng đối tượng khách. Tái tạo hình ảnh và một số trận đánh trước đây thành điểm du lịch hấp dẫn khách. Việc đầu tư phải gần với những gì đã diễn ra trước kia, lời thuyết minh phải hấp dẫn và thuyết phục về điểm du lịch đó. Gắn kết các tour nội tỉnh với một số tỉnh lân cận (Phong Nha- Kẻ Bàng, Cố đô Huế, Hội An, Mỹ Sơn...), đồng thời gắn kết các tour xuyên Á (Lào, Thái Lan...). Kết hợp phát triển loại hình du lịch hoài niệm với du lịch biển đảo, du lịch văn hóa tâm linh và sinh thái nhằm tạo sự phong phú, đa dạng về sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. 

Huy động mọi nguồn lực, chú trọng từ nguồn xã hội hóa cho đầu tư phát triển du lịch nói chung và du lịch hoài niệm nói riêng. Tích cực tranh thủ nguồn vốn của Nhà nước để ưu tiên bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống các di tích lịch sử văn hóa, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất các khu di tích; tổ chức các lễ hội cách mạng góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao lòng tự hào dân tộc, giới thiệu quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Quảng Trị, kết hợp với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động tốt hơn nguồn lực xã hội phát triển sự nghiệp du lịch nói chung và loại hình du lịch hoài niệm nói riêng. Thông qua tổ chức thực hiện tốt các phong trào cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa với sự tham gia tự giác, tích cực, sôi động của nhân dân để khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm đối với lịch sử. Đây là phương thức quan trọng, cơ bản để huy động tốt nguồn lực của xã hội. 

Coi trọng quy hoạch đầu tư du lịch hoài niệm và nghiên cứu tái tạo không gian du lịch để đem lại hiệu ứng tích cực. Các di tích lịch sử có sự nhạy cảm, cần phải có phương án quy hoạch, kiến trúc thận trọng và bài bản, có sự tham gia của các ngành, đặc biệt là tranh thủ ý kiến đóng góp tham gia của những người đã từng trải qua chiến tranh. Dự án quy hoạch di tích cần có kế hoạch phân khu chức năng, xác định phạm vi các khu vực cần được bảo tồn nguyên trạng và bảo vệ cảnh quan môi trường thiên nhiên; quy hoạch dự trữ đất đai, các khu vực cần phục hồi trong thời gian trung hạn và dài hạn, các khu vực tổ chức dịch vụ để khắc phục sự đơn điệu. Cần kết hợp giữa tôn tạo và tái tạo không gian du lịch, tổ chức các dịch vụ một cách hợp lý và phải tính đến lâu dài. Tránh tình trạng nóng vội, chạy theo cái được trước mắt làm phá vỡ quy hoạch và cảnh quan môi trường, tài nguyên. Việc tái tạo không gian du lịch trước hết phải đáp ứng nhu cầu hoài niệm của đối tượng tham quan, tạo sự lan tỏa cảm xúc hoài niệm cho các đối tượng gián tiếp cảm nhận về loại hình du lịch này và có quy mô tương xứng với tầm vóc và giá trị lịch sử của di tích lịch sử để tạo hiệu ứng tích cực thu hút du khách. 

Tăng cường nguồn nhân lực đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực. Đầu tư hạ tầng du lịch, ưu tiên khu du lịch Cửa Việt – Cửa Tùng – Đảo Cồn Cỏ, khu du lịch Lao Bảo, tạo động lực phát triển cho ngành du lịch và thu hút đầu tư. Tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi để mọi thành phần kinh tế tham gia vào các hoạt động sáng tạo, đầu tư kinh doanh các dịch vụ du lịch, các khu nghỉ dưỡng, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức quản lý bảo vệ và khai thác phát huy giá trị các di sản, tổ chức các hoạt động lễ hội, hoạt động tuyên truyền, quảng bá. Chú trọng đầu tư một số khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng có khả năng thu hút và lưu giữ khách. Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức hiểu biết về văn hóa du lịch, ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, vệ sinh môi trường, văn minh phục vụ cho toàn dân, nhất là tại các khu dịch vụ du lịch. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ lao động trực tiếp công tác trong ngành du lịch trên cả 3 góc độ: Tính chuyên nghiệp, thái độ và khả năng sẵn sàng phục vụ, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên, lễ tân… 

Chú trọng hơn nữa công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch hoài niệm. Thông qua nhiều kênh, nhiều hình thức để quảng bá, thu hút nguồn khách, đặc biệt là áp dụng công nghệ thông tin và trên các phương tiện thông tin mạnh. Xây dựng chương trình quảng bá du lịch bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng thị trường và đối tượng khách có nhiều tiềm năng, trước hết là khách cựu chiến binh, thân nhân, các tổ chức đoàn thể, học sinh, sinh viên... ở các thị trường trọng điểm. 

Từ thực trạng triển khai Chương trình du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội” qua 10 năm, ngoài sự nỗ lực của Quảng Trị, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương, tổ chức xã hội, doanh nghiệp... cần giúp đỡ, hỗ trợ Quảng Trị nhiều hơn nữa. Du lịch hoài niệm mang tính chất tri ân và nghĩa cử cao đẹp, là loại hình du lịch độc đáo và đặc biệt không chỉ có ý nghĩa chính trị mà còn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội lâu dài. Vì vậy, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cần quan tâm giúp Quảng Trị trong đầu tư tôn tạo và bảo vệ giữ gìn các di tích lịch sử và các nghĩa trang Quốc gia... Các tổ chức đoàn thể, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các ngành, các doanh nghiệp tiếp tục phát động phong trào xã hội hóa sâu rộng với hình thức phong phú, khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người, nhằm phát huy sức mạnh toàn xã hội góp phần đầu tư trùng tu, tôn tạo hệ thống di tích lịch sử và hạ tầng du lịch hoài niệm. Đồng thời kêu gọi sự tham gia đầu tư tổ chức phát triển các dịch vụ gắn với di tích lịch sử cách mạng, xây dựng các sản phẩm kết hợp giữa phát triển văn hóa với phát triển lịch sử, xây dựng các sản phẩm kết hợp giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế du lịch để thu hút khách, qua đó tăng thu, tạo nguồn lực tái tạo đầu tư. 

Đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn vốn từ các chương trình của Trung ương, tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Trị đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, hình thành sớm các khu du lịch, tạo cú hích mạnh mẽ để tăng tốc phát triển du lịch tương xứng với lợi thế và tiềm năng vốn có. Kiến nghị Bộ Quốc phòng quan tâm, phối hợp để sớm triển khai đầu tư dự án khôi phục Hàng rào điện tử Mc.Namara, và triển khai đề án du lịch hoài niệm trong cả nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ xây dựng quy hoạch du lịch hoài niệm, tái tạo không gian và xây dựng sản phẩm du lịch hoài niệm hấp dẫn thu hút khách. Quan tâm tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Trị được tham gia các chương trình, sự kiện để xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh cũng như loại hình du lịch hoài niệm. Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị quy hoạch, xây dựng và sớm đưa một số lễ hội cách mạng tiêu biểu thành lễ hội cấp quốc gia, tổ chức định kỳ tạo hiệu ứng thu hút khách du lịch. 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

 Từ khóa: du lịch

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây