Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch hành động về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Thứ sáu - 04/09/2015 13:56
Ngày 24/8/2015, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch hành động của Ngành VHTTDL nhằm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch hành động là triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW với các nhiệm vụ trọng tâm, phân công cụ thể cho các đơn vị thực hiện trong thời hạn nhất định.

Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến nội dung Kế hoạch hành động do Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí thuộc Bộ triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Các đơn vị thuộc Bộ, Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền bằng các hình thức thiết thực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Đồng thời, Bộ VHTTDL phân công các nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ thực hiện, tập trung vào các nhóm sau: Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa; Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; Huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Hoàn thiện thể chế và các cơ chế, chính sách; Tăng cường giám sát thực hiện.

Bộ VHTTDL giao Văn phòng Bộ làm đầu mối đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết, bảo đảm thực hiện hiệu quả và đồng bộ; tổ chức sơ kết vào năm 2020, tổng kết vào năm 2030. Các đơn vị thuộc Bộ, Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho từng địa phương, đơn vị; định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo về Bộ VHTTDL để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn tin: vietnamtourism.gov.vn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây