Bài học kinh nghiệm trong xây dựng gia đình văn hóa

Thứ ba - 03/06/2014 10:15
Xây dựng gia đình văn hóa là một trong bảy phong trào lớn của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, có nội dung ảnh hưởng thiết thực đối với từng người, từng gia đình và cộng đồng dân cư; đã tiếp tục có những chuyển biến lớn trong nhận thức chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội.

Phong tràođãlan tỏa sâu rộng đến các khu dân cư ở vùng sâu, vùng khó;nhận được sự  đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân; gắn kết với  các phong trào thi đua tại địa phương: Xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương thân, tương ái giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, tổ chức sản xuất kinh doanh, giúp nhau vốn cây trồng, vật nuôi, xóa đói giảm nghèo…góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện đường lối của Đảng về “ Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; thúc đẩy kinh tế của mỗi gia đình, mỗi địa bàn dân cư phát triển, cộng đồng hòa thuận, thôn xóm, tổ dân phố bình yên.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 132.650/153.950gia đình được công nhận gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 86,2%). Ngày càng xuất hiện nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội được cộng đồng ghi nhận, tôn vinh (năm 2013 có 10 gia đình tiêu biểu văn hóa xuất sắc toàn quốc): Gia đình nhiều thế hệ chung sống hòa thuận; phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo; nuôi con khỏe dạy con ngoan; ông bà, cha mẹ sống mẫu mực, con cháu hiếu thảo, gia đình hiếu học; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội,…; Phong trào tác động tích cực đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống trong gia đình, đủ sức mạnh nội sinh để chống lại các tệ nạn xã hội, tiêu cực trong đời sống đang xâm nhập vào các gia đình; làm thay đổi diện mạo cơ sở hạ tầng; huy động nguồn lực trong nhân dân đầu tư xây dựng đường xá, thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở…

Kết quả đạt được trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, từ thực tiễn rút tra bài học kinh nghiệm:

Nơi nào các cấp ủy, chính quyềnđề ra những giải pháp, biện pháp chỉ đạo cụ thể, kịp thời giải quyết những tồn tại bất cập; chú trọng đầu tư, sử dụng hiệu quả về nguồn lực; đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ; có sự phối hợp chặt chẽ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thành viên các cấp lồng ghép nội dung phong trào xây dựng gia đình văn hóa với các cuộc vận động, các phong trào, đề án do Trung ương, địa phương phát động hiện đang triển khai tại địa bàn khu dân cư, thì nơi đó tổ chức xây dựng phong trào mang lại hiệu quả thiết thực.

Ban Chỉ đạo phong trào ở các địa phương được củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Các thành viên luôn đề cao trách nhiệm, có ý thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch đã đề ra trước đó, thường xuyên phát động các gia đình tích cực tham gia xây dựng, thực hiện quy ước, hướng ước, quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung nâng cao chất lượng gia đình văn hóa thông qua công tác đăng ký, bình xét, thẩm định, công nhận gia đình văn hóa hàng năm, bảo đảm công khai, đúng quy định. Những tiêu chuẩn của phong trào phù hợp với phong tục tập quán, đặc điểm văn hóa, lối sống, nếp sống, tôn giáo..., đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Tổng kết phong trào, khen thưởng, biểu dương tôn vinh nhân rộng kịp thời những gia đình tiêu biểu văn hóa xuất sắc trong phong trào.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khơi dậy  ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư về ý nghĩa, lợi ích của phong trào đối với gia đình và xã hội, phát huy vai trò gương mẫu của ông bà, cha mẹ với việc giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống gia đình đối với các thành viên trong mọi gia đình.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào xây dựng gia đình văn hóa của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập:

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa triển khai trong thời gian dài, nhưng một số địa phương phong trào phát triển chưa đồng đều, còn lúng túng trong việc cụ thể hóa các tiêu chí của danh hiệu, chưa coi trọng quy trình, thủ tục bình xét công nhận, chất lượng gia đình văn hóa chưa vững chắc, việc rút danh hiệu gia đình văn hóa đối với các gia đình vi phạm chưa nghiêm, chưa thật chặt chẽ, đạo đức xã hội có biểu hiện xuống cấp, nếp sống gia đình truyền thống có nguy cơ mai một, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có chuyển biến nhưng còn chậm, các hủ tủ lạc hậu vẫn còn, nguồn kinh phí đầu tư cho phong trào còn hạn chế…

Tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được; gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, mỗi chúng ta, mọi gia đình, mỗi địa bàn khu dân cư tích cực hơn nữa việc hưởng ứng, nhân rộng, xây dựng phong trào ngày càng có chất lượng, ổn định  và bền vững, phấn đấu cho mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh./.        

Tác giả bài viết: Lê Thị Duyên

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây