Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, bước đột phá để phát triển kinh tế - xã hội

Thứ hai - 04/01/2016 08:05
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định các chương trình, đề án, lĩnh vực mang tính đột phá, trong đó đặc biệt coi trọng cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm thu hút đầu tư, tạo bước đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2020 , Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước. PV Báo Quảng Trị phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về những nội dung liên quan.

- Đối với bất kỳ địa phương nào, nâng cao chỉ số PCI có vai trò rất quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Nhiệm vụ này trong thời gian tới sẽ được thực hiện như thế nào thưa đồng chí? 
 

 

-Chỉ số PCI (Provincial Competitiveness Index) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hợp tác với Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thực hiện. Chỉ số PCI được công bố thí điểm lần đầu vào năm 2005 cho 42 tỉnh, thành phố. Sau 10 năm thực hiện, đến nay PCI đã được thừa nhận như là một trong những căn cứ tin cậy để các nhà hoạch định cần tham khảo trong nâng cao chất lượng điều hành, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh và các nhà đầu tư xem đây là một trong những tiêu chí để lựa chọn đầu tư, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Ở Quảng Trị, thời gian qua việc nâng cao chỉ số PCI đã được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Tuy nhiên, kết quả vẫn còn những hạn chế. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tới đây, lãnh đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn việc nâng cao chỉ số PCI với các trọng tâm là: Xây dựng và nâng cao về nhận thức, trách nhiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp về ý thức xây dựng, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại các bộ phận trực tiếp giao dịch, phục vụ doanh nghiệp, công dân. Làm tốt công tác giáo dục, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành; thiết lập đường dây nóng trên trang thông tin điện tử của tỉnh và hòm thư của Chủ tịch UBND tỉnh cho doanh nghiệp phản ánh các hành vi gây khó khăn, nhũng nhiễu và tiêu cực khi giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp; định kỳ tổ chức gặp gỡ, trao đổi và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy trình thủ tục hành chính đã ban hành; nâng cao năng lực quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính công của chính quyền các cấp. Rà soát, cải tiến bộ thủ tục hành chính phù hợp theo từng lĩnh vực cụ thể theo hướng đơn giản hóa; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục về đất đai cho doanh nghiệp. Công khai, minh bạch hóa thông tin cho tổ chức, doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận thông tin để hiểu rõ hơn chiến lược, định hướng và kế hoạch đầu tư phát triển của tỉnh.Thực hiện đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong tiếp cận các dịch vụ sản xuất, kinh doanh, các chính sách, chương trình hỗ trợ của địa phương... 

Điều quan trọng hơn nữa là tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư để từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, nhất là ở Khu kinh tế Đông Nam, Cửa khẩu Quốc tế La Lay, các khu, cụm công nghiệp. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, nhất là thực hiện nghiêm túc các cam kết đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ, công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng; nâng cao năng lực thẩm định dự án và thẩm định năng lực của nhà đầu tư; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành trong giải quyết các thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng đối với doanh nghiệp để đảm bảo không chồng chéo, giảm thiểu số lần thanh tra, kiểm tra nhưng vẫn đảm bảo các quy định của pháp luật. 

 

 Nhựa hóa giao thông nông thôn ở Hải Lăng - Ảnh: HỒ CẦU


- Thưa đồng chí! Với các giải pháp nâng cao chỉ số PCI và việc Quảng Trị đang đứng trước những cơ hội lớn để đẩy nhanh tốc độ phát triển, nhất là công nghiệp, thương mại - dịch vụ, đề nghị đồng chí cho biết triển vọng thu hút đầu tư của địa phương trong thời gian tới? 

-Có thể khẳng định, trong năm 2015, với sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, nền kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá. Đến nay, trên địa bàn Quảng Trị đã thu hút được 26 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký là 136.796.000 USD. Mặc dù các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh cả về số lượng lẫn quy mô đầu tư, song những kết quả mà các dự án FDI mang lại cho tỉnh là các doanh nghiệp FDI đã giải quyết được nhiều việc làm, bình quân hàng năm đóng góp vào ngân sách nhà nước từ 15 - 20 tỷ đồng... Đến hết năm 2015, có 108 dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dịch vụ - du lịch trên địa bàn với tổng mức hơn 8.593 tỷ đồng. Trong đó có 62 dự án đã đi vào hoạt động; 27 dự án đang triển khai và 19 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và đang làm thủ tục thuê đất. 

Cũng trong năm 2015, tỉnh Quảng Trị đã tích cực làm việc, tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và đạt được những kết quả quan trọng về cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư như: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị; phê duyệt Đề án xây dựng hạ tầng khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay; đồng ý đưa Quảng Trị vào nhóm các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; bổ sung tuyến đường nối từ Cửa khẩu quốc tế La Lay đến Cảng Mỹ Thủy vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo được đưa vào danh sách 9 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Những điều kiện này sẽ tạo ra thời cơ mới và thuận lợi rất lớn cho tỉnh trong việc thu hút đầu tư công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho tỉnh cần vượt qua trong công cuộc cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để tạo lập môi trường đầu tư thật sự hấp dẫn, mời gọi được nhiều nhà đầu tư đến với Quảng Trị. 

 Đảm bảo nguồn điện cho sản xuất, sinh hoạt - Ảnh: BÌNH AN


- Nhân dịp năm mới 2016, đồng chí có nhắn gửi điều gì đối với cộng đồng doanh nghiệp? 

- Để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững thì không thể thiếu vai trò của các doanh nghiệp. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi và đồng hành, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Chú trọng giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình sản xuất - kinh doanh tại địa phương, tạo được niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết kịp thời những đề xuất hợp pháp, thiết thực cho doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai, đăng ký kinh doanh, cung cấp các dịch vụ công... 

Tôi cũng mong rằng, các doanh nghiệp trong và ngoài nước hãy đến với Quảng Trị. Quảng Trị sẵn sàng chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển! 

-Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây