Các dự án Dịch vụ - Du lịch mời gọi đầu tư

Thứ năm - 28/01/2016 15:19
Khu Dịch vụ Du lịch Cửa Việt - Quảng Trị
Khu Dịch vụ Du lịch Cửa Việt - Quảng Trị

DỰ ÁN 1:  

1. Tên dự án: Khách sạn ven biển

2. Địa điểm thực hiện:Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt, Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

3. Mục tiêu dự án:Đầu tư xây dựng mới Khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, Hội nghị, Hội thảo trong nước và quốc tế.

4. Quy mô dự án: 2,2ha

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 15 triệu USD

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước

7. Hiệu quả dự kiến của dự án: Hình thành Khu dịch vụ khách sạn cao cấp ven biển đầu cầu về phía Việt Nam trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, là trung điểm của du lịch Miền Trung Việt Nam; góp phần tạo việc làm, chuyển đổi ngành nghề, tạo thu nhập cho nhân dân địa phương, đóng góp cho ngân sách nhà nước, hình thành đô thị du lịch biển Cửa Việt.

8. Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng:

Dự án nằm ở trung tâm Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt nằm trong Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cách quốc lộ 1A 14km, cách cửa khẩu quốc tế Lao Bảo khoảng 85km, cách cửa khẩu quốc tế La Lay khoảng 100km, cách ga  Đông Hà 20km, cách Đảo Cồn Cỏ 35km, cách cảng Cửa Việt 1km.

Diện tích đất chủ yếu là đất trồng cây hoa màu và đất trồng rừng; 4 phía tiếp giáp các tuyến đường mặt cắt 13m – 20,5m – 24m – 27m đã được đầu tư hoàn chỉnh. Các dự án liền kề đã được đầu tư  và đưa vào sử dụng gồm: Phía Đông tiếp giáp biển là Công chào biểu tượng của Khu du lịch, Phía Nam là Sepon Boutique Resort, phía Bắc là Sân lễ hội, Phía Tây là Khu nghỉ dưỡng Phú Hoa.

9. Cơ sở pháp lý: Được phê duyệt tại Quyết định số 2012/QĐ-UB ngày 19/9/2002 của UBND tỉnh Quảng Trị V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt với tổng diện tích 141,7ha.

10. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị là cơ quan đầu mối hỗ trợ thủ tục đầu tư theo cơ chế “Một cửa liên thông”.

11. Kết luận và kiến nghị: Dự án có đủ điều kiện để triển khai thực hiện ngay;Nhà đầu tư được hưởng mức cao nhất các ưu đãi đầu tư theo quy định.

12. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị - 378 Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0533.561.889; Fax: 0533.560.994; Email: ttxtdlquangtri@gmail.com; Website: dulichquangtri.com.vn, dulich.quangtri.gov.vn.

DỰ ÁN 2:

1. Tên dự án: Các Khu nghỉ dưỡng (Resort) ven biển Cửa Tùng – Cửa Việt.

2. Địa điểm thực hiện:Khu dịch vụ - du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

3. Mục tiêu dự án:Đầu tư xây dựng mới các Khu nghỉ dưỡng (Resort) cao cấp phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, Hội nghị, Hội thảo trong nước và quốc tế nhằm hình thành và phát triển hạ tầng du lịch hiện đại, chất lượng cao trong tổng thể phát triển du lịch biển Quảng Trị.

4. Quy mô dự án:

- Khu Dịch vụ - du lịch tổng hợp Gio Hải: 20ha

- Khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Giang Hải: 42ha

- Khu Dịch vụ - du lịch Cang Gián: 45ha

- Khu Dịch vụ - du lịch tổng hợp Thủy Bạn: 25ha

5. Tổng mức đầu tư dự kiến:

- Khu Dịch vụ - du lịch tổng hợp Gio Hải: 20 triệu USD

- Khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Giang Hải: 40 triệu USD

- Khu Dịch vụ - du lịch Cang Gián: 45triệu USD

- Khu Dịch vụ - du lịch tổng hợp Thủy Bạn: 25triệu USD

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước

7. Hiệu quả dự kiến của dự án: Hình thành các khu nghỉ dưỡng sinh thái biển, là điểm đầu về phía Việt Nam ra biển Đông của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, là trung điểm của du lịch Miền Trung Việt Nam; góp phần tạo việc làm, chuyển đổi ngành nghề, tạo thu nhập cho nhân dân địa phương, đóng góp cho ngân sách nhà nước, hình thành tuyến dịch vụ - du lịch biển Quảng Trị.

8. Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng:

Dự án nằm ven biển gồm các xã Gio Hải, Trung Giang thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cách quốc lộ 1A 14km, cách cửa khẩu quốc tế Lao Bảo khoảng 90km, cách cửa khẩu quốc tế La Lay khoảng 110km, cách ga  Đông Hà 25km, cách Đảo Cồn Cỏ 30km, cách cảng Cửa Việt 3-5km.

Diện tích đất chủ yếu là đất trồng cây hoa màu và đất trồng rừng; đã được đầu tư  các tuyến đường trung tâm mặt cắt 13m – 27m, trục đường chính chạy dọc ven biển có mặt cắt 24m đã được đầu tư hoàn chỉnh. Phía Nam giáp Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt, Phía Bắc giáp Khu du lịch Cửa Tùng, phía Đông giáp Biển Đông, Phía Tây giáp đất sản xuất hoa màu và đất trồng rừng của địa phương.

Trong khu vực đã có một số dự án lớn hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư và đã được UBND tỉnh giao đất, chuẩn bị triển khai xây dựng.

9. Cơ sở pháp lý: Đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 và Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu dịch vụ - du lịch dọc tuyến đường văn biển Cửa Tùng đến Cửa Việt đến năm 2005 có tính đến năm 2020. Tổng diện tích đất quy hoạch là 746.176ha, trong đó diện tích đất quy hoạch 4 Khu dịch vụ - du lịch tập trung là 210,01ha.

10. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị là cơ quan đầu mối hỗ trợ thủ tục đầu tư theo cơ chế “Một cửa liên thông”.

11. Kết luận và kiến nghị: Dự án có đủ điều kiện để triển khai thực hiện ngay;Nhà đầu tư được hưởng mức cao nhất các ưu đãi đầu tư theo quy định.

12. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị - 378 Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0533.561.889; Fax: 0533.560.994; Email: ttxtdlquangtri@gmail.com; Website: dulichquangtri.com.vn, dulich.quangtri.gov.vn.

DỰ ÁN 3:

1. Tên dự án:Cơ sở hạ tầng và dịch vụ Khu dịch vụ - du lịch Vĩnh Thái.

2. Địa điểm thực hiện:Khu dịch vụ - du lịch Vĩnh Thái – xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

3. Mục tiêu dự án:Đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng, Khu nghỉ dưỡng (Resort) cao cấp, Khu dịch vụ tổng hợp, khu đô thị du lịch phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, Hội nghị, Hội thảo trong nước và quốc tế, hình thành và phát triển hạ tầng du lịch hiện đại, chất lượng cao trong tổng thể phát triển du lịch biển Quảng Trị.

4. Quy mô dự án:

- Khu dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp:   55 ha

- Khu dịch vụ tổng hợp du lịch:  18 ha

- Khu dịch vụ du lịch phổ thông: 27 ha

- Khu đô thị du lịch mới: 37 ha

5. Tổng mức đầu tư dự kiến:  141 triệu USD

- Khu dịch vụ du lịch: 100 triệu USD

- Khu đô thị mới: 11triệu USD

- Hạ tầng kỹ thuật:  30triệu USD

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước

7. Hiệu quả dự kiến của dự án: Hình thành Khu du lịch sinh thái biển, tạo quỹ đất hình thành đô thị du lịch, tạo việc làm, chuyển đổi ngành nghề, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương, đóng góp cho ngân sách nhà nước, hình thành cơ sở hạ tầng dịch vụ - du lịch biển Quảng Trị.

8. Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng:

Dự án nằm ven biển xã Vĩnh Thái thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cách quốc lộ 1A 12km, cách Sân bay Đồng Hới – Quảng Bình 70km, cách Địa đạo Vịnh Mốc 5km, cách Đảo Cồn Cỏ 30km.

Diện tích đất chủ yếu là đất trồng cây hoa màu và đất trồng rừng; đã được đầu tư  các tuyến đường chính chạy dọc ven biển có mặt cắt 13m đã được đầu tư hoàn chỉnh. Phía Đông giáp Biển Đông, Phía Tây giáp đất sản xuất hoa màu và đất trồng rừng của địa phương.

9. Cơ sở pháp lý: Đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 với tổng diện tích đất quy hoạch là 518ha.

10. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị là cơ quan đầu mối hỗ trợ thủ tục đầu tư theo cơ chế “Một cửa liên thông”.

11. Kết luận và kiến nghị: Dự án có đủ điều kiện để triển khai thực hiện ngay;Nhà đầu tư được hưởng mức cao nhất các ưu đãi đầu tư theo quy định.

12. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị - 378 Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0533.561.889; Fax: 0533.560.994; Email: ttxtdlquangtri@gmail.com; Website: dulichquangtri.com.vn, dulich.quangtri.gov.vn.

DỰ ÁN 4:

1. Tên dự án:Khu du lịch sinh thái  Trằm Trà Lộc.

2. Địa điểm thực hiện:Xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

3. Mục tiêu dự án:Xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch sinh thái.

4. Quy mô dự án:  Khu vui chơi giải trí, ngắm cảnh, dịch vụ du lịch và hạ tầng hiện đại; bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái quy mô 100ha.

5. Tổng mức đầu tư dự kiến:  10 Triệu USD

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước

7. Hiệu quả dự kiến của dự án: Xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng khu du lịch sinh thái, tổ chức các sản phẩm và dịch vụ du lịch độc đáo, tạo việc làm, chuyển đổi ngành nghề, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương, đóng góp cho ngân sách tỉnh Quảng Trị.

8. Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng:

Dự án thuộc xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, cách Thị xã Quảng Trị 10km về phía Đông Nam. Cách Trung tâm hành hương đức mẹ La Vang 5km về phía Đông – Bắc. Cách quốc lộ 1A 3 km về phí Đông.

Diện tích đất chủ yếu là đất trồng rừng, bãi cát, mặt nước đã được quy hoạch và khoanh vùng bảo vệ.

9. Cơ sở pháp lý: Quyết định số 849/QĐ-UB của UBND tỉnh ngày 13 tháng 5 năm 2003 về việc phê duyệt dự án đầu tư khu du lịch sinh thái Trà Lộc thuộc xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

10. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị là cơ quan đầu mối hỗ trợ thủ tục đầu tư theo cơ chế “Một cửa liên thông”.

11. Kết luận và kiến nghị: Dự án có đủ điều kiện để triển khai thực hiện ngay;Nhà đầu tư được hưởng mức cao nhất các ưu đãi đầu tư theo quy định.

12. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị - 378 Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0533.561.889; Fax: 0533.560.994; Email: ttxtdlquangtri@gmail.com; Website: dulichquangtri.com.vn, dulich.quangtri.gov.vn.

DỰ ÁN 5:

1. Tên dự án:Khu du lịch sinh thái  Rú Lịnh.

2. Địa điểm thực hiện:Xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

3. Mục tiêu dự án:Xây dựng Khu du lịch sinh thái.

4. Quy mô dự án:  Khu vui chơi giải trí, ngắm cảnh, dịch vụ du lịch và hạ tầng hiện đại; bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái quy mô 200ha.

5. Tổng mức đầu tư dự kiến:  20 Triệu USD

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước

7. Hiệu quả dự kiến của dự án: Xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng khu du lịch sinh thái, tổ chức các sản phẩm và dịch vụ du lịch độc đáo, tạo việc làm, chuyển đổi ngành nghề, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương, đóng góp cho ngân sách tỉnh Quảng Trị.

8. Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng: Dự án thuộc xã Vĩnh Hiền và Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cách Quốc lộ 1A 7km về phía Đông. Cách Cầu Hiền Lương 5km về phía Đông – Bắc. Cách Địa đạo Vịnh Mốc 4 km về phía Đông.

Diện tích đất chủ yếu là đất trồng rừng đã được quy hoạch và khoanh vùng bảo vệ.

9. Cơ sở pháp lý: Qui hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt tại Quyết định số  784/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị.

10. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị là cơ quan đầu mối hỗ trợ thủ tục đầu tư theo cơ chế “Một cửa liên thông”.

11. Kết luận và kiến nghị: Dự án có đủ điều kiện để triển khai thực hiện ngay;Nhà đầu tư được hưởng mức cao nhất các ưu đãi đầu tư theo quy định.

12. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị - 378 Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0533.561.889; Fax: 0533.560.994; Email: ttxtdlquangtri@gmail.com; Website: dulichquangtri.com.vn, dulich.quangtri.gov.vn.

DỰ ÁN 6:

1. Tên dự án:Khu du lịch sinh thái  Suối nước nóng KLu.

2. Địa điểm thực hiện:Xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

3. Mục tiêu dự án:Xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tắm nước khoáng nóng và chữa bệnh.

4. Quy mô dự án:  7,5ha.

5. Tổng mức đầu tư dự kiến:  10 Triệu USD

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước

7. Hiệu quả dự kiến của dự án: Xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng khu du lịch sinh thái rừng, tổ chức các sản phẩm và dịch vụ du lịch tắm nước khoáng nóng, nghiên cứu văn hóa dân tộc Vân Kiều, du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm. Tạo việc làm, chuyển đổi ngành nghề, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương.

8. Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng:

Dự án thuộc xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Nằm tại km51 Quốc lộ 9 xuyên Á. Cách Cầu treo Đakrông 0,5km về phía Bắc. Cách Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo 30km về phía Đông. Cách Thành phố Đông Hà 50km về phía Tây.

Diện tích đất chủ yếu là đất trồng rừng, khe suối đã được quy hoạch và khoanh vùng bảo vệ. Tại đây đã đầu tư một số cơ sở hạ tầng liên quan: Sân lễ hội, đường vào, bãi đỗ xe, trung tâm thông tin du lịch, nhà nghỉ cùng với cộng đồng, điện và điện chiếu sáng, thu gom rác, nhà nghỉ cùng với cộng đồng; 16 nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Vân Kiều.

9. Cơ sở pháp lý: Qui hoạch chi tiết khu du lịch suối khoáng nóng KLu đã được phê duyệt tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 21/10/2005 của UBND tỉnh Quảng Trị.

10. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị là cơ quan đầu mối hỗ trợ thủ tục đầu tư theo cơ chế “Một cửa liên thông”.

11. Kết luận và kiến nghị: Dự án có đủ điều kiện để triển khai thực hiện ngay;Nhà đầu tư được hưởng mức cao nhất các ưu đãi đầu tư theo quy định.

12. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị - 378 Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0533.561.889; Fax: 0533.560.994; Email: ttxtdlquangtri@gmail.com; Website: dulichquangtri.com.vn, dulich.quangtri.gov.vn.

DỰ ÁN 7:

1. Tên dự án:Khu dịch vụ du lịch Trường Sơn.

2. Địa điểm thực hiện:Xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

3. Mục tiêu dự án:Xây dựng Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và tâm linh

4. Quy mô dự án:  100ha.

5. Tổng mức đầu tư dự kiến:  50 Triệu USD

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước

7. Hiệu quả dự kiến của dự án: Xây dựngbảo tàng ngoài trời, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, cơ sở hạ tầng du lịch và dịch vụ phục vụ nhu cầu tham viếng, hành lễ tại Nghĩa Trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn. Tạo việc làm, chuyển đổi ngành nghề, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương.

8. Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng:

Dự án thuộc xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Nằm cạnh đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, Cầu treo Bến Tắt và Nghĩa Trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.  .

Diện tích đất chủ yếu là đất trồng rừng, trồng hoa màu, lúa...đã được quy hoạch và khoanh vùng bảo vệ.

9. Cơ sở pháp lý: Qui hoạch chi tiết xây dựng Khu dịch vụ - du lịch Trường Sơn (tỷ lệ 1/2.000) đã được phê duyệt tại Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị.

10. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị là cơ quan đầu mối hỗ trợ thủ tục đầu tư theo cơ chế “Một cửa liên thông”.

11. Kết luận và kiến nghị: Dự án có đủ điều kiện để triển khai thực hiện ngay;Nhà đầu tư được hưởng mức cao nhất các ưu đãi đầu tư theo quy định.

12. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị - 378 Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0533.561.889; Fax: 0533.560.994; Email: ttxtdlquangtri@gmail.com; Website: dulichquangtri.com.vn, dulich.quangtri.gov.vn.

DỰ ÁN 8:

1. Tên dự án:Khu dịch vụ du lịch biển Hải Khê.

2. Địa điểm thực hiện:Xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

3. Mục tiêu dự án:Xây dựng Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển.

4. Quy mô dự án:  53,8ha.

5. Tổng mức đầu tư dự kiến:  50 Triệu USD

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước

7. Hiệu quả dự kiến của dự án: Xây dựngcơ sở hạ tầng du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái biển. Tạo việc làm, chuyển đổi ngành nghề, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương.

8. Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng:

Dự án thuộc xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Nằm ở phía Nam Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị, cách quốc lộ 1A 14km về phía Đông.

Diện tích đất chủ yếu là đất trồng rừng, trồng hoa màu, bãi cát ven biển và mặt nước đã được quy hoạch và khoanh vùng bảo vệ.

9. Cơ sở pháp lý: Qui hoạch chi tiết xây dựng Khu dịch vụ - du lịch biển Hải Khê tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị.

10. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị là cơ quan đầu mối hỗ trợ thủ tục đầu tư theo cơ chế “Một cửa liên thông”.

11. Kết luận và kiến nghị: Dự án có đủ điều kiện để triển khai thực hiện ngay;Nhà đầu tư được hưởng mức cao nhất các ưu đãi đầu tư theo quy định.

12. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị - 378 Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0533.561.889; Fax: 0533.560.994; Email: ttxtdlquangtri@gmail.com; Website: dulichquangtri.com.vn, dulich.quangtri.gov.vn.

DỰ ÁN 9:

1. Tên dự án:Khu du lịch sinh thái Hồ Rào Quán.

2. Địa điểm thực hiện:Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

3. Mục tiêu dự án:Thiết lập một không gian du lịch cao cấp, tạo một môi trường sinh thái bền vững, có bản sắc riêng.

4. Quy mô dự án:  194ha.

5. Tổng mức đầu tư dự kiến:  30 Triệu USD

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước

7. Hiệu quả dự kiến của dự án: Xây dựngcơ sở hạ tầng du lịch, hình thành các sản phẩm, dịch vụ du lịch sinh thái rừng. Tạo việc làm, chuyển đổi ngành nghề, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương.

8. Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng:

Dự án thuộc xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Nằm ở phía Bắc Di tích Sân bay Tà Cơn, nằm trên đường Hồ Chí Minh nhành Tây.

Diện tích đất chủ yếu là đất trồng rừng, trồng hoa màu, mặt nước đã được quy hoạch và khoanh vùng bảo vệ.

9. Cơ sở pháp lý: Qui hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái Hồ Rào Quán đã được phê duyệt tại Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị.

10. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị là cơ quan đầu mối hỗ trợ thủ tục đầu tư theo cơ chế “Một cửa liên thông”.

11. Kết luận và kiến nghị: Dự án có đủ điều kiện để triển khai thực hiện ngay;Nhà đầu tư được hưởng mức cao nhất các ưu đãi đầu tư theo quy định.

12. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị - 378 Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0533.561.889; Fax: 0533.560.994; Email: ttxtdlquangtri@gmail.com; Website: dulichquangtri.com.vn, dulich.quangtri.gov.vn.

DỰ ÁN 10:

1. Tên dự án:Trung tâm Thông tin du lịch, Hội chợ triễn lãm và giao lưu văn hóa Hành lang Đông –Tây.

2. Địa điểm thực hiện:Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Mục tiêu dự án:Xây dựng Trung tâm Thông tin du lịch, Hội chợ, hội nghị, triễn lãm, khu trưng bày ngoài trời, công viên văn hóa.

4. Quy mô dự án:  3ha.

5. Tổng mức đầu tư dự kiến:  20 Triệu USD

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước

7. Hiệu quả dự kiến của dự án: Xây dựng trung tâm Thông tin du lịch, hội chợ, hội nghị, triễn lãm và công viên văn hóa đạt tiêu chuẩn quốc tế. Là nơi tổ chức các sự kiện Du lịch, văn hóa trong nước và các nước tiểu vùng GMS.

8. Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng:

Dự án thuộc Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị . Diện tích đất đã được GPMB và khoanh vùng bảo vệ.

9. Cơ sở pháp lý:

10. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị là cơ quan đầu mối hỗ trợ thủ tục đầu tư theo cơ chế”Một cửa liên thông”.

11. Kết luận và kiến nghị: Dự án có đủ điều kiện để triển khai thực hiện ngay;Nhà đầu tư được hưởng mức cao nhất các ưu đãi đầu tư theo quy định.

12. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Trị - 378 Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0533.561.889; Fax: 0533.560.994; Email: ttxtdlquangtri@gmail.com; Website: dulichquangtri.com.vn, dulich.quangtri.gov.vn.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây